Noua viziune în adventism

La sfârșitul anilor 70 și începutul anilor 80 Desmond Ford a șocat câțiva adventiști de ziua a șaptea să se trezească cu învațaturi noi în Adventism, învațaturi pe care el le pretindea a fi Evanghelia adevărată. Noi ne referim astăzi la învațaturile sale ca la Noua teologie dar ele erau de fapt teologie veche în haină nouă. Apostolul Ioan s-a confruntat cu această erezie în timpul său așa cum este evidențiat în mesajele pe care Cristos le-a dat lui Ioan pentru bisericile din Efes și Pergam. Citiți Apocalipsa 2:5

CONTINUE READING

Lupta din Spatele Scenei

Războiul şi neliniştea, violenţa şi crima, foametea şi suferinţa, tornade, inundaţii, cutremure… nimic nou. Asemenea, generatia de azi este expusă la noi şi dificile provocari; probleme ale mediului înconjurator, inginerie genetica, schimbări climatice, epidemii cauzate de alimentaţie, etc… Multi dintre noi vor vedea de asemenea ca societatea noastră se distanţează ea însaşi de anumite valori morale fundamentale.

CONTINUE READING

Trinitatea în lumina Revelației

Aprofundarea învăţăturii biblice despre Dumnezeire este mai mult decât importantă; este vitală pentru credinţa creştină. În trupul uman există şi organe fără de care viaţa ar putea continua. Însă adevărul revelat despre Trinitate nu este un apendice la corpul doctrinelor fundamentale, ci însăşi inima acestora.

CONTINUE READING

Serviciul în Sanctuar

Timp de peste o mie de ani prezența lui Dumnezeu pe pământ a fost asociată în Israel cu Sanctuarul. La scurtæ vreme după ieșire, Dumnezeu a poruncit lui Moise: “Să-Mi facț un locaș sfânt (sanctuar) și Eu voi locui în mijlocul lor”. (Exodul 25, 8). Acest sanctuar numit și tabernacol, a fost înlocuit mai târziu cu templul și era locul locuinflei lui Dumnezeu între oameni. “Acolo Mă voi întâlni cu copiii lui Israel, și locul acela va fi sfințit de slava Mea. Voi sfinți pe Aaron și pe fiii lui, ca să fie în slujba Mea ca preoți. Eu voi locui în mijlocul copiilor lui Israel și voi fi Dumnezeul lor.”
(Exod. 29: 43-45)

CONTINUE READING