Hristos întrupat

Din vremea când eram copil la începutul anilor l920 părinţii m-au învăţat că Fiul lui Dumnezeu a venit în această lume cu o moştenire fizică asemănătoare ca a oricărui alt copil de pe pămînt.Fără să facă mare caz de păcătoşii genealogiei Sale, mi-au vorbit despr Rahav şi de David, şi mi-au accentuat că în ciuda trăsăturilor fizice moştenite, Isus a trăit o viaţă desăvîrşită în copilărie, în tinereţe şi la maturitate. Ei mi-au spus că El înţelegea ispitele mele deoarece şi El a fost ispitit cum eram eu, şi că El îmi va da putere să biruiesc aşa cum a biruit El. Aceasta a făcut o impresie profundă asupra mea,care m-a ajutat să privesc la Isus,nu numai ca Mântuitor, ci şi ca exemplu, şi să cred că prin puterea Sa puteam trăi o viaţă de biruinţă.

CONTINUE READING

Tema Marii Lupte

„Lumea căzută este terenul de luptă pentru cel mai mare conflict la care au asistat vreodată universul ceresc și puterile pământului. Ea a fost desemnată ca fiind teatrul de desfășurare a marii bătălii dintre bine și rău, dintre cer și iad. Fiecare om joacă un rol în acest conflict. Nimeni nu poate rămâne neutru.” – Manuscris 56, 1899.

CONTINUE READING