Serviciul în Sanctuar

Timp de peste o mie de ani prezența lui Dumnezeu pe pământ a fost asociată în Israel cu Sanctuarul. La scurtæ vreme după ieșire, Dumnezeu a poruncit lui Moise: “Să-Mi facț un locaș sfânt (sanctuar) și Eu voi locui în mijlocul lor”. (Exodul 25, 8). Acest sanctuar numit și tabernacol, a fost înlocuit mai târziu cu templul și era locul locuinflei lui Dumnezeu între oameni. “Acolo Mă voi întâlni cu copiii lui Israel, și locul acela va fi sfințit de slava Mea. Voi sfinți pe Aaron și pe fiii lui, ca să fie în slujba Mea ca preoți. Eu voi locui în mijlocul copiilor lui Israel și voi fi Dumnezeul lor.”
(Exod. 29: 43-45)

CONTINUE READING

Hristos întrupat

Din vremea când eram copil la începutul anilor l920 părinţii m-au învăţat că Fiul lui Dumnezeu a venit în această lume cu o moştenire fizică asemănătoare ca a oricărui alt copil de pe pămînt.Fără să facă mare caz de păcătoşii genealogiei Sale, mi-au vorbit despr Rahav şi de David, şi mi-au accentuat că în ciuda trăsăturilor fizice moştenite, Isus a trăit o viaţă desăvîrşită în copilărie, în tinereţe şi la maturitate. Ei mi-au spus că El înţelegea ispitele mele deoarece şi El a fost ispitit cum eram eu, şi că El îmi va da putere să biruiesc aşa cum a biruit El. Aceasta a făcut o impresie profundă asupra mea,care m-a ajutat să privesc la Isus,nu numai ca Mântuitor, ci şi ca exemplu, şi să cred că prin puterea Sa puteam trăi o viaţă de biruinţă.

CONTINUE READING

Trinitatea în lumina Revelației

Aprofundarea învăţăturii biblice despre Dumnezeire este mai mult decât importantă; este vitală pentru credinţa creştină. În trupul uman există şi organe fără de care viaţa ar putea continua. Însă adevărul revelat despre Trinitate nu este un apendice la corpul doctrinelor fundamentale, ci însăşi inima acestora.

CONTINUE READING