Neprihănirea prin credință sau ce este adevărata evangehlie? – Introducere

Intruducere – PDF

Învăţătura despre mântuire este simplă. Sau cel puţin aşa ar trebui să fie. Dar realitatea este că de-a lungul celor două mii de ani s-au dezvoltat versiuni diferite ale evangheliei în creştinism. Din păcate, pentru că unele din aceste versiuni au fost promovate de figuri importante ale istoriei creştine, versiunile false ale evangheliei au câştigat prestigiu şi credibilitate, iar confuzia a fost inevitabilul rezultat.

Scopul acestui curs este acela de a studia elementele de bază ale evangheliei direct din Biblie. Speranţa este că prin acest studiu procesul mântuirii va deveni din nou clar şi simplu pentru studentul sincer al Bibliei.

Studiul doctrinelor şi al profeţiei este un domeniu de studiu fascinant şi productiv şi nu ar trebui să fie neglijat niciodată de cineva care doreşte să înţeleagă voia lui Dumnezeu pentru viaţa sa. Dar baza oricărei doctrine a Bibliei este modul cum Dumnezeu mântuieşte un păcătos de vină şi condamnare şi cum îl pregăteşte pe acel păcătos pentru viaţa veşnică într-o lume nouă unde păcatul nu îşi va mai arăta niciodată capul urâcios. Noi nu ar trebui să „ghicim” cu privire la modul în care funcţionează procesul mântuirii. Nu îndrăznim sa luăm de bun cuvântul cuiva cu privire la acest subiect, oricât de influent sau educat ar fi acel cineva. Trebuie să ştim clar pentru noi înşine ce învaţă Biblia cu adevărat despre mântuire.

Cea mai bună introducere biblică la acest curs se găseşte în Romani 1:16 „Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mîntuirea fiecăruia care crede”. Este dorinţa acestui curs aceea de a descoperi semnificaţia şi puterea deplină a acestui text. Mai mult decât orice alt subiect, vrem să înţelegem acest text în mod clar.

Acest curs va fi împărţit în patru secţiuni, fiecare având de a face cu un aspect diferit al procesului mântuirii. Lecţiile şi subiectele sunt după cum urmează:

Lecţiile 1-4 – Ce este păcatul?
Lecţiile 5-8 – Cum a trăit Hristos?
Lecţiile 9-12 – Ce sunt îndreptăţirea şi sfinţirea?
Lecţiile 13-16 – Ce este desăvârşirea biblică?

Pe măsură ce studiezi aceste lecţii, nu uita să ceri Duhului Sfânt să-ţi călăuzească mintea înainte de a deschide Cuvântul lui Dumnezeu. Doar Cel care a inspirat Cuvântul poate lumina înţelesul acestui Cuvânt minţii noastre.