Moderație Fanatică

PDF – Moderatie Fanatica – de Kevin Paulson Un răspuns la Never Without An Intercessor (Niciodată fără un mijlocitor) a […]

CONTINUE READING

Noua viziune în adventism

La sfârșitul anilor 70 și începutul anilor 80 Desmond Ford a șocat câțiva adventiști de ziua a șaptea să se trezească cu învațaturi noi în Adventism, învațaturi pe care el le pretindea a fi Evanghelia adevărată. Noi ne referim astăzi la învațaturile sale ca la Noua teologie dar ele erau de fapt teologie veche în haină nouă. Apostolul Ioan s-a confruntat cu această erezie în timpul său așa cum este evidențiat în mesajele pe care Cristos le-a dat lui Ioan pentru bisericile din Efes și Pergam. Citiți Apocalipsa 2:5

CONTINUE READING