Un studiu semantic: Pasiuni și înclinații în scrierile lui Ellen White

PSD – Un studiu semantic: Pasiuni şi înclinaţii în scrierile Spiritului Profetic

Capitol selectat din cartea lui Ralph Larson Cuvântul S-a făcut trup, p. 22-28

Ellen White a scris cu privire la cuvintele folosite de scriitorii Bibliei:

Biblia trebuia dată în limbajul omenesc. . . . Înţelesuri diferite pot fi exprimate de acelaşi cuvânt. Nu există câte un cuvânt pentru fiecare idee distinctă. 1SM 20.

(Din moment ce propriile ei scrieri sunt date de asemenea în limbaj omenesc, putem aplica şi în cazul lor principiul enunţat mai sus.)


Pasiuni — control

În unele pasaje, Ellen White foloseşte cuvântul pasiuni (eng. passions) pentru a descrie ceva ce trebuie supus controlului:

…apetitul şi pasiunile lui [Adam] erau sub controlul raţiunii. PP 45 (Observă că nici înainte de cădere Adam nu era un om fără pasiuni.)

Cuvintele, practicile, pornirile inimii (eng. passions) [lui Pavel] – toate erau aduse sub stăpânirea (eng. control) Duhului lui Dumnezeu. AA 315

Bărbat cu aceleaşi slăbiciuni (eng. passions) ca ale noastre, [Daniel] este descris de pana inspiraţiei ca fiind fără greşeală (eng. without fault – fără vină). PK 546

Pofta şi pasiunile ar trebui înfrânate şi aduse sub controlul unei conştiinţe luminate… 3T 491

Fiecare creştin adevărat îşi va stăpâni (eng. control) apetitul şi pasiunile. 3T 569-570

Tinerilor noştri le lipsesc mamele care să-i înveţe chiar din leagăn să-şi stăpânească pasiunea…. 3T 564-565


Înclinaţii (tendinţe) — control

De asemenea, în unele pasaje Ellen White foloseşte cuvântul înclinaţii/tendinţe (eng. propensities) pentru a descrie ceva ce trebuie controlat/stăpânit (eng. controlled). Putem observa în primele dintre aceste pasaje faptul că pasiunile (passions) şi înclinaţiile (propensities) sunt amintite în acelaşi context, precum şi ideea că Hristos a biruit prin controlul acestora:

… pentru ca pasiunile (passions) şi apetitul vostru să poată fi supuse controlului raţiunii. . . . înclinaţiile (propensities) noastre fireşti trebuie stăpânite; altfel, niciodată nu putem birui cum a biruit Hristos. 4T 235

… făcându-i pe oameni în stare să-şi pună toate înclinaţiile (propensities) sub controlul puterilor superioare… 3T 491

Şi-a adus familia la regulile lui rigide, dar n-a reuşit să-şi stăpânească înclinaţiile senzuale (eng. animalic).  2T 378

Orice tendinţe (eng. propensities) animalice trebuie să fie supuse puterilor mai înalte ale sufletului. (Notă: Ellen White foloseşte cuvântul animalic în sensul de biologic.) AH 128

Dacă un intelect luminat ţine frâiele, controlând pornirile (eng. propensities) instinctuale, animalice, ţinându-le în subordonare faţă de puterile morale, Satana ştie foarte bine că puterea sa de a-l birui cu ispite este foarte mică… MYP 237

Astfel de pasiuni şi/sau înclinaţii trebuie să fi avut Ellen White în vedere atunci când a scris despre Hristos:

Deşi a avut întreaga putere a pasiunilor omeneşti, El nu a consimţit niciodată să făptuiască vreun act care să nu fie curat, înălţător şi nobil. IHP 155

El a fost asemenea fraţilor Săi în toate lucrurile, cu aceleaşi înclinaţii (eng. susceptibilities) mentale şi fizice. RH 2-10-85 (dicţionarul Roget’s Thesaurus listează susceptibilities şi propensities ca fiind sinonime.)

Deci El a avut aceste pasiuni şi înclinaţii dar le-a controlat, trăind astfel o viaţă fără păcat. O astfel de experienţă ne este nouă recomandată.

În cele ce urmează vom observa o folosire foarte diferită a cuvintelor patimi/pasiuni (eng. passions) şi înclinaţii/tendinţe (eng. propensities).


Pasiuni–Eliminate

În unele pasaje, Ellen White foloseşte cuvântul pasiuni (passions) pentru a descrie ceva ce trebuie eliminat:

Când acesta [harul lui Hristos] este sădit în inimă, el va îndepărta patimile (eng. evil passions) care provoacă cearta şi dezbinarea. DA 305

Pasiunile (eng. passions) nesfinte trebuie răstignite. GW 128

Voinţa şi pasiunile (eng. passions) nesfinţite trebuie răstignite. 3T 84

. . .pasiunile (eng. passions) rele . . . toate trebuie biruite; 3T 115

Oricare ar fi obiceiul rău şi patima cea rea (eng. master passion), care din cauza îndelungatei practicări a robit sufletul şi trupul, Hristos e în stare şi doreşte să te elibereze. DA 203

Iritarea, înălţarea de sine, mândria, patima (eng. passion) . . . trebuie să fie biruite. 4T 527

La fel cum într-una din listele precedente avem un pasaj în care cuvintele pasiune (eng. passion) şi înclinaţie (eng. propensity), găsim o astfel de echivalare aici:

Ele [soţiile] sunt considerate nişte unelte puse în slujba satisfacerii înclinaţiilor josnice, desfrânate (eng. low, lustful propensities). Şi foarte multe femei se supun să devină roabe ale înclinaţiilor desfrânate (eng. lustful passion); 2T 474

Cu toate că folosirea expresiilor următoare este mai degrabă descriptivă, este evident că doar controlul nu ar fi o soluţie adecvată pentru astfel de  probleme.

Pasiuni depravate; patimi josnice; pasiune vulgară, josnică; pasiuni diabolice (eng. depraved passions; base passions, base, low passion; hellish passions). 2T 474

Pasiuni stricate (eng. corrupt passions). 2T 410

Pasiuni amare sau nenorocite (eng. bitter or baleful passions). 2BC 1017

Pasiuni josnice (eng. gross passions). 3T 475

Patimă criminală (eng. murderous passion). PP658

Pasiuni pervertite (eng. perverted passions). CD 238

Pasiuni vicioase (eng. vicious passions). 2T 468

Creştinii ar realiza puţin prin simpla limitare a indulgenţei pentru astfel de pasiuni, aşa cum cuvântul control din lista anterioară ar fi putut indica. Acest tip de pasiune însă trebuie să fie eliminată.


Înclinaţii (tendinţe)–Eliminate

De asemenea, în unele pasaje Ellen White foloseşte cuvântul înclinaţii pentru a descrie ceva care trebuie eliminat:

Dar chiar dacă înclinaţiile (eng. propensities) lor rele ar putea să li se pară la fel de preţioase precum mâna dreaptă sau ochiul drept, lucrătorul trebuie să se despartă (eng. separated) de acestea, sau altfel el nu poate fi primit de Dumnezeu. TM 171-172

Va trebui să renunţe (eng. discarded.) la tendinţele către amuzament şi plăcere. (Nonsense and amusement-loving propensities should be discarded.) MYP 42

Cu toate că este o folosire mai degrabă descriptivă, se pare că în cazurile următoare a controla nu ar constitui o soluţie adecvată la problema înclinaţiilor:

Înclinaţiile iubirii de bani (Money-loving propensities). 3T 545

Înclinaţii iubitoare de scandal (Scandal-loving propensities). 5T 57

Înclinaţii egoiste (eng. selfish propensities). 7T 204

Înclinaţie de a face planuri (eng. scheming propensity – mărturia este adresată unui frate înclinat spre afaceri n.tr.). 4T 351

Înclinaţii senzuale (eng. lustful propensity). CD 389

(Între acestea, este încurajator să citim:

Noi nu trebuie să mai păstrăm nici o înclinaţie păcătoasă. RH 4-24-1900)

Prin urmare, trebuie că acest tip de pasiuni şi / sau înclinaţii a avut în vedere Ellen White atunci când a scris despre Hristos:

El a fost un mare petiţionar, neavând pasiunile (eng. not possessing the passions) firii noastre căzute, dar înconjurat de infirmităţi asemănătoare, ispitit în toate privinţele, cum suntem şi noi. 2T 509

El ne este frate în slăbiciunile noastre, dar nu în al le avea ca patimi (eng. not in possessing like passions.) 2T 202

În El nu a existat nici măcar pentru o clipă vreo înclinaţie spre rău. 5 SDABC 1128


Concluzii

  1. Ellen White a fost conştientă de faptul că aceleaşi cuvinte sunt uneori folosite pentru a exprima idei diferite.
  2. Găsim un astfel de exemplu în folosirea cuvintelor a pasiuni şi înclinaţii. Ea foloseşte ambele cuvinte în două moduri diferite.
  3. Ea echivalează pasiunile cu înclinaţiile în fiecare din cele două utilizări diferite.
  4. În una dintre utilizări, atât cuvântul pasiuni cât şi înclinaţii,sunt folosite pentru a descrie ceva care creştinii trebuie să controleze, dar că, prin însăşi natura lucrurilor, acestea trebuie să rămână şi nu pot fi eliminate din experienţa lor. În această utilizare ea tinde să lege cuvântul înclinaţie/tendinţă cu termeni descriptivi precum animalic, omenesc, firesc etc
  5. În cealaltă utilizare ambele cuvinte – pasiuni şi înclinaţii – sunt folosite pentru a descrie ceva care creştinii nu trebuie să păstreze, ci trebuie să elimine. Pentru problema unor astfel de pasiuni şi înclinaţii controlul nu constituie o soluţie adecvată. În această utilizare ea tinde să lege cuvântul tendinţă/înclinaţie cu termeni descriptivi cum ar fi rea, păcătoasă, senzuală, etc
  6. Cu referire la Hristos, ea indică faptul că El a avut o categorie de pasiuni şi înclinaţii, dar nu şi cealaltă. Astfel, declaraţiile sale cu privire la acest subiect ar trebui să fie văzute ca fiind complementare şi nu contradictorii. Pentru comparaţie, să punem împreună câteva declaraţii:
Pasiuni

Deşi a avut întreaga putere a pasiunilor omeneşti, El nu a consimţit niciodată să făptuiască vreun act care să nu fie curat, înălţător şi nobil. IHP 155

El a fost un mare petiţionar, neavând pasiunile firii noastre căzute, dar înconjurat de infirmităţi asemănătoare, ispitit în toate privinţele, cum suntem şi noi. 2T 509*

Înclinaţii

El a fost asemenea fraţilor Săi în toate lucrurile, cu aceleaşi înclinaţii (eng. susceptibilities) mentale şi fizice. (dicţionarul Roget’s Thesaurus listează susceptibilities şi propensities ca fiind sinonime.)

Înclinaţiile (propensities) noastre fireşti (eng. natural) trebuie stăpânite; altfel, niciodată nu putem birui cum a biruit Hristos. 4T 235
În El nu a existat nici măcar pentru o clipă vreo înclinaţie spre rău (eng. evil).  5 SDABC 1128