Lecţia 7 – Fără obieciuri păcătoase

Lectia 7 – PDF

Pe cât de important şi de liniştitor este să înţelegem că Isus a luat natura noastră căzută când a venit în lumea noastră, mai există un alt aspect al Întrupării pe care noi trebuie să îl studiem dacă vrem să înţelegem corect cum a trăit în timpul ăn care S-a arătat formă omenească. Isus într-adevăr a fost diferit de noi, în mai multe moduri, iar noi trebuie să înţelegem aceste diferenţe, dacă dorim să avem o imagine echilibrată a Întrupării. Erorile moderne în studiul Întrupării sunt de obicei rezultatul accentuării exagerate, fie a felului in care Hristos a fost ca noi, fie a modului în care El a fost diferit de noi.

De unde a venit Hristos?

” Căci un Copil ni s’a născut, un Fiu ni s’a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: ,,Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veciniciilor, Domn al păcii. ” Isaia 9:6

(A) ______ Isus a început în Betleem.
(B) ______ Isus este Părintele veşniciilor.
(C) ______ Isus a avut un început la un moment dat.

Acest text uimitor ne spune că este potrivit pentru noi să îl numim pe Isus Tată veşnic. Deşi nu putem înţelege pe deplin aceasta, el ne spune că Isus a existat din veşnicie la fel precum Tatăl. Aceasta este cea mai semnificativă diferenţă între Isus şi fiinţele umane.

Ce a decis Isus înainte de a se fi născut?

” De aceea, cînd intră în lume, El zice: ,,Tu n’ai voit nici jertfă, nici prinos; ci Mi-ai pregătit un trup… Atunci am zis: ,,Iată-Mă (în sulul cărţii este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule!”” Evrei 10:5-7

(A) ______ Isus a decis să facă voia lui Dumnezeu.
(B) ______ Isus a decis să se nască într-un corp uman.
(C) ______ Isus a hotărât să rămână în cer.
(Două răspunsuri corecte)

Acest text este citat din Psalmul 40:8, care este o profeţie despre Isus ca devenind parte a familiei omeneşti. Înainte de a-şi începe viaţa pe acest pământ El a ales să fie supus Tatălui. Decizia care noi o facem atunci când ne convertim sau suntem născuţi din nou, Isus a luat-o înainte ca El să se fi născut. Prin urmare, El S-a născut sub puterea de control a Duhului Sfânt. Voinţa Sa a fost predată lui Dumnezeu încă de la naşterea Lui, în timp ce voinţa noastră este predată lui Dumnezeu numai la naşterea din nou.

Pe cine a ales Isus ca mamă a Lui?

” Şi iată că vei rămînea însărcinată, şi vei naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Isus. ” Luca 1:31

___ Adevărat ___ Fals Înainte de a se fi născut, Isus ştia cine era mama lui.

Îngerul a fost trimis la Maria pentru a o înştiinţa că ea urma să fie mama pământească a lui Isus. Din moment ce acest lucru s-a întâmplat înainte ca Isus să fi fost conceput în pântecele ei, este evident că Isus a fost parte a procesului de planificare ceresc care a dus la naşterea Sa din fecioară. Isus a avut privilegiul remarcabil de a alege părinţii Lui pământeşti!

” Îngerul i-a răspuns: ,,Duhul Sfînt Se va pogorî peste tine, şi puterea Celui Prea Înalt te va umbri.” Luca 1:35

(A) ______ Iosif a fost tatăl lui Isus.
(B) ______ Un înger a fost tatăl lui Isus.
(C) ______ Duhul Sfânt a luat locul unui tată pentru Isus.

Nici o fiinţă umană nu a avut vreodată Duhul Sfânt drept Tată. Adevărul naşterii din fecioară este una dintre faptele cele mai uimitoare din Scriptură, pe care putem să îl credem chiar dacă nu îl putem înţelege.

Care a fost rezultatul acestei naşteri miraculoase?

” De aceea Sfîntul care Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.” Luca 1:35

Adevărat ____ Fals____ Isus a fost născut sfânt.

Aceasta este cea mai remarcabilă diferenţă dintre Isus şi celelalte fiinţe umane. Nici o fiinţă umană nu este născută sfântă, cu toate că ne-am născut liberi de vinovăţie. Isus a fost sfânt de la începutul intrării Lui în lume, şi El a rămas sfânt pentru restul vieţii Sale.

” Pe Cel ce n’a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.” 2 Corinteni 5:21

Adevărat ____ Fals____ Isus nu a păcătuit niciodată.

Din moment ce ştim că “toţi au păcătuit” (Romani 3:23), aceasta este o altă diferenţă evidentă între Isus şi celelalte fiinţe umane. De la naşterea până la moarte Sa, Isus nu a dat niciodată curs ispitelor lui Satana sau imboldurilor naturii Sale căzute.

Concluzie: În timp ce noi nu vom fi niciodată în măsură să explicăm în totalitate taina Întrupării, putem totuşi să confirmăm câteva aspecte de bază. Naşterea lui Isus a fost în mod evident diferită de a tuturor celor născuţi în această lume. Poate că diferenţa cea mai semnificativă, a fost că Isus a ales ascultarea de Dumnezeu înainte ca El să Se fi născut, şi astfel S-a născut sub puterea de control a Duhului Sfânt. Pentru noi, aceasta nu se poate întâmpla până la convertire, când alegem să predăm viaţa noastră lui Dumnezeu.

Rezultatul practic al acestei diferenţe a fost în cazul lui Hristos că El nu a dezvoltat aceleaşi obiceiuri păcătoase pe care fiecare dintre noi le dezvoltăm cât suntem copii mici. Caracterul lui nu a fost îndreptat spre nesupunere şi rebeliune prin modele de comportament păcătos dezvoltat de la o vârstă foarte tânără. Cu toate că natura lui a fost la fel ca natura noastră, cu toate ca avea acelaşi potenţial pentru nesupunere care este în natura noastră, caracterul lui a fost pur şi sfânt de la naştere. După ce El a fost capabil de a alege pentru Sine, El întotdeauna a ales să păstreze caracterul Său predat lui Dumnezeu.

Oare toate acestea oferă lui Isus un avantaj nedrept faţă de noi? În nici un caz. Eu pot avea aceeaşi putere a Duhului Sfânt pentru control şi aceeaşi victorie asupra păcatului, când am ales să îmi predau viaţa lui Dumnezeu. Eu pot avea legătura lui Isus cu Dumnezeu şi caracterul Său prin procesul naşterii din nou. Acesta este tot ceea ce Dumnezeu cere de la mine. Nu mi se cere să trăiesc o viaţă fără păcat de la naştere până la moarte, aşa cum Isus a trăit. Mi se cere doar să cred în Isus, să fiu născut din nou din Duhul Sfânt, şi să accept ca Isus să fie Domnul vieţii mele şi a tot ceea ce fac.

Cu toate acestea, dacă Isus nu a moştenit aceeaşi natură omenească pe care eu am moştenit-o, aceasta îi dă lui Isus un avantaj nedrept faţă de mine. Nu contează ce alegeri voi face, nu pot schimba natura mea căzută. Nu contează cât de complet am să mă predau lui Dumnezeu, eu nu pot avea caracter fără păcat aşa cum Adam a avut. În cazul în care ascultarea perfectă a lui Isus s-a bazat pe faptul că El a avut o natură necăzută, atunci El a avut un avantaj pe care eu niciodată nu îl voi avea. În cazul în care o ascultare perfectă se limitează la cei care au o natură necăzută, atunci eu nu pot asculta în mod desăvârşit. Unul dintre argumentele majore a lui Satana a fost că legea lui Dumnezeu a fost nedreaptă pentru fiinţele umane căzute, pentru că ei nu ar putea să o asculte. Singurul mod în care Isus ar putea demonstra falsitatea acestei minciuni a lui Satana a fost să ia natura noastră căzută şi să asculte de Legea lui Dumnezeu, în această natură căzută.

Ca urmare a studiului nostru de până acum, putem concluziona că, din moment ce ascultarea de Dumnezeu a lui Isus s-a bazat pe controlul vieţii Sale de către Duhul Sfânt, atunci şi eu pot alege acel control pentru viaţa mea, şi pot ajunge să trăiesc o viaţă de supunere totală faţă de Dumnezeu. Eu pot avea acelaşi “avantaj” pe care Isus L-a avut!