Diagrama Profetică din Daniel

PDF – Diagrama Profetică din Daniel

Unul dintre cele mai importante aspecte ale acestei diagrame este acela că arată ordinea şi consecvenţa profeţiilor din Daniel. Principiul Repetiţiei şi Dezvoltării, prin care profeţiile sunt repetate şi dezvoltate în următoarea viziune, este clar exemplificat în cartea lui Daniel. Observaţi cum profeţiile din capitolul 7 repetăpur şi simplu aceleaşi imperii aşa cum au fost aduse în scenă în capitolul 2 — de la Babilon la Papalitate. Diferenţa este că acest capitol 7 dezvoltă imaginea oferindu-ne mai multe informaţii despre Papalitate, de asemenea prezentându-ne subiectul Judecăţii. Vezi Daniel 7:9,10,22,26. Atunci când aceste viziuni sunt dezvoltate de către viziunile ce le urmează, informaţi adiţională importantă se găseşte în partea finală a viziunii. Capitolul 8 din Daniel dezvoltă capitolul 7 oferindu-ne şi o pofeţie temporalăpentru Judecată şi curăţirea sanctuarului ceresc. Vezi Daniel 8:14. Capitolul 11 dezvoltă capitolele 2, 7 şi 8 oferindu-ne informaţii detaliate despre evenimentele care conduc la iminenta revenire a lui Hristos.

Daniel 2 Daniel 7 Daniel 8 Daniel 11
Babilon Babilon
Aurul Leul
Medo-Persia Medo-Persia Medo-Persia Medo-Persia
Argintul Ursul Berbecele Vers. 1, 2
Grecia Grecia Grecia Grecia
Aram Leopardul Țapul Vers. 3-15
Împăratul de la miază zi
Roma Roma Roma Roma
Fier A patra fiară Cornul cel mic Vers. 16-30
Europa Europa
Zece degete Zece coarne
Papalitate Papalitate Papalitate Papalitate
Fier și lut Cornul cel mic Cornul cel mic Vers. 31-45
Împăratul de la miazănoapte
Judecata Judecata
Profeția celor 2300 de seri și dimineți
Colapsul U.R.S.S.-ului (v. 40)
Alianța Vatican S.U..A (v. 41)
Noua Ordine Mondială (v. 42)
Colapsul Economic (v. 43)
Ploaia târzie (v. 44)
Bătălia de la Armaghedon (v. 45)
A doua venire a lui Hristos
Piatra

Acelaşi principiu se aplică în cartea Apocalipsa acolo unde cele şapte biserici, şapte peceţi. Şapte trâmbiţe, acoperă întreaga eră creştină. Să ne întoarcem acum la cartea Apocalipsa şi să descoperim mai multe despre structura şi ordinea lucrurilor din această foarte importantă carte a Bibliei.