Slide background

Ultimele articole adaugate

  • Ispăşirea – Scrisoarea 6

    M.L. Andreasen Cel care studiază în mod serios despre ispăşire va fi probabil mirat să găsească, întimpce consultă Spiritul Profetic,douăgrupe […]

    Întruparea: A fost Isus scutit? – Scrisoarea 1

    M. L. Andreason 1957 Cuvântul “întrupare” provine din două cuvintelatine”in carnis” careînseamna”în carne” sau “în trup omenesc”. Catermen teologic, denotă […]